Dokumentace

Počet shlédnutí: 775

Naším cílem je v této oblasti :
a) efektivním a účinným způsobem identifikovat, plnit potřeby a očekávání ve společnosti, zákazníků a jiných zainteresovaných stran (tj. zaměstnanců, dodavatelů, vlastníků,..), tak aby vše podstatné bylo srozumitelně zdokumentováno.
b) dosahovat, udržovat a zlepšovat celkovou provozní výkonnost a způsobilost.

Cílem poradenské činnosti, tak jak je navržena, je příprava, ověření a spolupráce na vypracování systému dokumentace způsobem, který respektuje specifika provozních činností a současně zohledňuje věcné a termínové požadavky zákazníka, tj. :

• provést úvodní analýzu stavu před zaváděním systému dokumentace,
• zajistit konzultační činnost při zavádění systému dokumentace a připravit společnost k zvládnutí a zavedení systému dokumentace do praxe,
• zajistit školení pracovníků podílejících se na zavádění systému dokumentace,
• příprava, ověření a spolupráce na vypracování požadovaných dokumentů.

V oblasti dokumentace (dokumenty, formuláře, záznamy) se zaměřujeme zejména na organizační dokumenty (např: personální dokumenty, obecné firemní dokumenty, ..), systémové dokumenty (např: vše z ISO 9001/TS 16 949) a jiné (např: realizace zakázek, osobní údaje a GDPR, ..).

Dále Vás můžeme nasměrovat v oblasti tvorby výrobních, technologických a jiných odborných výrobně-technologických směrnic. A zároveň víme, že pouze Váš odborník v dané výrobně-technologické oblasti „by měl být" odborným garantem vypracování takové směrnice.

Odborné zkušenosti jsme získali např. z následujících výrobních oblastí:
• Lisování plechů a plastů
• Výroba tlakových nádob
• Výroba bezešvých a švových trubek
• Výroba akumulátorových článků
• Automobilový průmysl
• Svařování a visuální kontrola svarů

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info