Statistická analýza

„Proces výroby je skrytý v datech.“ „Kdo neumí měřit, nemá data.“ „Kdo nemá data, nezná proces.“ – František Vaňkát

Použití nástrojů a statistických metod může napomoci k objasnění variability procesu a tím pomoci organizacím při řešení problémů, snižování nákladů a zlepšování účinnosti. Tyto metody rovněž usnadňují lepší využívání dostupných údajů napomáhajících při rozhodování.

Variabilitu lze pozorovat na průběhu mnoha činností a na jejich výstupech, dokonce i ve stavu zjevné stability. Takovou variabilitu lze pozorovat v měřitelných znacích výrobků a procesů a její existence může být vidět v různých etapách životního cyklu výrobků od průzkumu trhu až po službu zákazníkovi a konečnou likvidaci.

Základním požadavkem potom je identifikovat příčiny způsobující variabilitu a jejich odstranění, je-li to možné a vhodné. Cílem je dosažení přijatelné stabilní úrovně variability procesu a její postupné snižování.

„Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu." W. E. Deming

 

Statistické metody mohou napomoci měřit, popisovat, analyzovat, interpretovat a modelovat takovou variabilitu, dokonce i s relativně omezeným množstvím údajů. Statistická analýza těchto údajů může napomoci k lepšímu porozumění podstatě, rozsahu a příčinám variability a tím pomáhá řešit problémy a dokonce předcházet takovým problémům, které mohou z takové variability vzniknout, a také může působit na neustálé zlepšování.

U rozsáhlejších souborů dat a vícerozměrných dat, již nevystačíme se samotnými nástroji a metodami. V takových případech již musíme použít vhodných statistických metod, s využitím softwarových statistických aplikací nebo sofistikovaných statistických softwarů v oblasti zlepšování jakosti.

„KVALITA = Variabilita přepočtená na peníze." - František VAŇKÁT

 

Máme dlouholeté praktické zkušenosti v oboru statistické analýzy a odborné zkušenosti z odvětví strojírenského, metalurgického a automobilového průmyslu.

Pokud Vám můžeme pomoci řešit/snížit Vaše výrobní/nevýrobní náklady, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

V případě, že Vás naše nabídka zaujme, neváhejte nás prosím kontaktovat. Rádi Vám vypracujeme naši cenovou nabídku. Na Vaše konkrétní dotazy můžete také využít formuláře pro Vaše dotazy v menu "Poptávky".

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info