Politika jakosti

POLITIKA JAKOSTI

Kvalita

Z hlediska neustálého zlepšování budeme dbát na osvojení si nejnovějších poznatků a technologií. Při řízení jednotlivých procesů budeme vždy předcházet (eliminovat) možnosti vzniku chyb.

Zákazník:

Záměrem společnosti je poskytnou zákazníkovi praktické zkušenosti v oblasti managementu kvality a výroby. V oblasti realizace můžeme doporučit zákazníkům vybavená pracoviště v našich provozních prostorech. Dokážeme také  pomoci zákazníkovi s řešením příčin jeho problémů/vícenákladů.

Konkurenčnímu tlaku chceme čelit zaměřením se na potřeby stávajících zákazníků a rozvíjením dalších obchodních aktivit.

Naše zásada: „Zákazník je pro nás partnerem v našem podnikání. Naší snahou je dosáhnout toho, aby nás zákazník vnímal stejným způsobem."

Naše zásada: „Kvalita, cena, čas je naším standardem. Obchodní spolupráce založená na vzájemné důvěře je však cestou k dlouhodobému úspěchu".

Zaměstnanci:

Snahou společnosti je stálé zlepšování pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců společnosti. Budeme podporovat aktivity zaměstnanců směřující k jejich profesnímu růstu, včetně zajištění potřebného pravidelného školení. Firemní kulturu budeme směrovat způsobem zajištění nezbytné informovanosti zaměstnanců, nastavením atmosféry důvěry a zajištěním trvalé motivace zaměstnanců.

Naše zásada: „Zaměstnanec je pro nás člověk, který má své vlastní potřeby a cíle. Naší společnou snahou je naplnit tyto potřeby a cíle a zároveň podpořit jeho tvůrčí schopnosti. Příležitost má však zaměstnanec vždy jen ve svých rukou".

Dodavatel:

Usilujeme o to, aby byli nastaveny s našimi dodavateli vzájemně výhodné obchodní vztahy. Zastáváme názor, že dodavatel se přímo či nepřímo podílí na kvalitě námi dodávaných služeb nebo výrobků.

Naše zásada: „Dodavatel je pro nás partner, který nám umožní podnikat nezbytným  zabezpečením kvality jeho služeb nebo dodávek".

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info