Zpracování osobních údajů

Prohlášení ke zpracování osobních údajů,

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále „GDPR") a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění, který platí na území České republiky.

Správcem osobních údajů je společnost Variability s.r.o. , se sídlem Masarykovo nám. 2457/10, Karviná-Fryštát, 733 01, Česká republika, IČ: 293 96 212, zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38736 (dále jen „Správce").

Subjekt tím, že vstoupí na kteroukoliv z internetových stránek Variability s.r.o., nebo užije jakýmkoliv způsobem jakoukoliv informaci umístěnou v rámci internetových stránek Variability s.r.o., nebo je využita jiná možnost (např. telefonát, mail, jednání, zakázka) mezi Subjektem a Správcem, vyslovuje souhlas s tímto Prohlášením.

 

1. Subjekty osobních údajů

Subjektem osobních údajů jsou zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání a jiné další možné subjekty, ať již potenciální nebo stávající, dle uzavřeného obchodního, pracovního či jiného právního vztahu se správcem. (dále jen „Subjekt").

 

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů vychází zejména z údajů poskytnutých daným subjektem, a to na základě obchodního, pracovního či jiného právního vztahu; dále případně jinak správcem shromážděné, a jsou zpracovány dle platných právních předpisů nebo k naplnění zákonných povinností.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme:

A) Potenciální zákazníci/dodavatelé

Název společnosti; Adresa společnosti; IČO, případně DIČ společnosti; Webová stránka Vaší společnosti; Jméno a příjmení; Titul; Kontaktní telefon; Kontaktní mail; Pracovní posice

B) Naši zákazníci/dodavatelé

Jedná se o stejné údaje viz výše uvedení potenciální zákazníci/dodavatelé, a dále zpravidla číslo účtu (ů) Vaší společnosti.

C) Přihlášení/Registrace na webové stránky Variability s.r.o.

Jedná se o stejné údaje viz výše uvedení potenciální zákazníci/dodavatelé, a dále zpravidla číslo účtu (ů) Vaší společnosti, v případě uzavření obchodního vztahu.

D) Monitoring návštěvnosti na webových stránkách Variability s.r.o.

Tyto data se shromažďují anonymně. Jedná se zejména o níže uvedené údaje

Den a čas navštívení; lokalita; použitý internetový prohlížeč, a které webové články byly na  webových stránkách www.variability.cz prohlíženy; IP adresa, ze které byly webové stránky www.variability.cz prohlíženy.

Pro tyto výše uvedené údaje využíváme nástroje cookies a google analytics. Tyto monitorovací nástroje slouží pouze pro zlepšení služeb, zaměření reklamy a analýzu návštěvnosti, které společnost Variability s.r.o. nabízí na svých webových stránkách.

Udělením souhlasu pro cookies souhlasíte s používáním těchto souborů cookies. Tyto informace cookies jsou sdíleny se společností Google. Bližší informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google naleznete na www.google.com.

Společnost Variability s.r.o. využívá základní cookies, které dle směrnice evropského parlamentu č. 2002/58/ES nemusí být deaktivovány. Nicméně tyto soubory cookies můžete také nastavením svého internetového prohlížeče odmítnout.

 

3. Důvody zpracování osobních údajů

Důvodem zpracování osobních údajů jsou zejména uzavřené obchodní, pracovní nebo jiné právní vztahy mezi subjektem a správcem. Dalším důvodem jsou marketingové aktivity správce, za účelem nabídnutí obchodního, pracovního nebo jiného právního vztahu subjektu.

Subjekt souhlasí se zasíláním obchodních (marketingových) sdělení související se službami/společností správce na e-mailovou adresu, případně na poštovní adresu subjektu. Subjekt může kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat.

Osobní údaje subjektu jsou  zpracovávány způsobem elektronického nebo papírového záznamu. Z hlediska zabezpečení osobních údajů subjektu jsou nastaveny a dodržovány  bezpečnostní standardy. Doba uchování osobních údajů vychází z archivační směrnice správce, a dále ze zákonných právních předpisů.

 

4. Zákonnost zpracování osobních údajů

Zákonnost zpracování osobních údajů vychází ze čl. 6, odstavce 1 GDPR, kdy správce může bez souhlasu subjektu zpracovávat tyto osobní údaje:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů,

 

5. Práva subjektu osobních údajů

Právo subjektu na přístup k osobním údajům vychází ze čl. 15, odstavce 1 GDPR, pokud si to od správce vyžádá, a zahrnuje:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování,

Správce má právo požadovat po subjektu přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s náklady na poskytnutí informace (í) , pokud si takové informace subjekt vyžádá.

 

6. Povinnosti, poučení a výslovný souhlas subjektu

6.1 Subjekt výslovně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů, a to:

a) v rozsahu jeho poskytnutých identifikačních údajů, a to na základě obchodního, pracovního či jiného právního vztahu; dále případně jinak správcem shromážděné, a jsou zpracovány dle platných právních předpisů nebo k naplnění zákonných povinností.

b) Subjekt uděluje souhlas na dobu trvání obchodního vztahu podle tohoto prohlášení a následně ještě po dobu 15 let (v případě uzavření obchodního vztahu), jinak na dobu 5 let, pokud právní předpisy nevyžadují delší dobu uchování a zpracování osobních údajů – v takovém případě uděluje souhlas na tuto delší dobu.

6.2 Je povinností subjektu, informovat jím pověřené zaměstnance subjektu, v souvislosti s využíváním služeb správce, o úrovni zpracování osobních údajů a a jejich právech dle "GDPR".

6.3 Subjekt byl poučen, že má v souladu s ustanoveními zákona:

a) právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů za podmínek stanovených zákonem;

b) právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistí, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává; v takovém případě má subjekt právo požadovat, aby tyto osoby:

- poskytly vysvětlení k osobním údajům;

- zdržely se takového jednání, kterým porušují své povinnosti, odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

- provedly opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;

- zablokovaly nebo zlikvidovaly osobní údaje.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Správce je oprávněn toto prohlášení kdykoliv jednostranně změnit.

7.2 Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení tohoto prohlášení ke zpracování osobních údajů, nemá vliv na platnost nebo účinnost tohoto prohlášení ke zpracování osobních údajů jako celku.

7.3 V případě sporu mezi jazykovými verzemi prohlášení ke zpracování osobních údajů správce, je vždy upřednostněna verze v českém jazyce, před verzemi v jiném cizím jazyku.

7.4 Aktualizované znění tohoto prohlášení nabývá platnosti dnem 24.4.2019.

 

8. Kontaktní informace

V případě Vašich dotazů, obraťte se prosím s Vaším dotazem/doporučením/stížností na mailovou adresu: info@variability.cz.

Pokud bude Váš dotaz/doporučení/stížnost oprávněná, bude problém řešen co nejdříve.

 

 

 

Kontakt

Variability s.r.o.
Masarykovo náměstí 2457/10
73301

Karviná-Fryštát
Czech Republic

 

Realizace zakázek:
Mobil:                                                                                                                                                                                     +420 774 999 549
e-mail: info@variability.cz

Personalistika:
Mobil: ---
e-mail: personal@variability.cz

 

IČ: 293 96 212
DIČ: CZ29396212

Zapsána u KS v Ostravě
oddíl C, vložka 38 736 

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení